Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

COVID-19 - nový koronavírus

COVID19 kontakty - RÚVZ v Galante(odpovede na otázky v pracovnom čase od 8.00 - do 15.00 hod):

Čo robiť po rpíchode zo zahraničia
Čo robiť po príchode zo zahraničia

Osoby, ktoré vstupujú na územie SR a podliehajú domácej izolácii, ktorú budú vykonávať v okrese Galanta sú povinné zaregistrovať sa na webovej stránke: https://korona.gov.sk/ehranica/
Osoby sú povinné kontaktovať telefonicky svojho všeobecného lekára a zostať v domácej izolácii do negatívneho výsledku vyšetrenia. Domácej izolácii podliehajú aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Na základe vyplneného formulára Vás RÚVZ Galanta najskôr na 5. deň objedná na vyšetrenie, dátum a miesto vyšetrenia Vám bude oznámené formou SMS správy.

Nové informácie a odporúčania nájdete na stránkach:


Novinky


Dotazník zameraný na radónovú problematiku
Seniori a ochorenie COVID-19 - Čo je dobré vedieť [PDF, 141kB]
COVID19 - nové opatrenia od štvrtka 15. 10.2020
Odporúčanie pre zamestnávateľov pri prevencii COVID – 19 na pracovisku [PDF, 156kB]
Všetky platné opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19
karanténa, nosenie rúšok, hromadné podujatia,činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach a pod.

Nebezpečné výrobky
Rúška vo výchovno-vzdelávacom procese - stanovisko ÚVZ SR [PDF, 115kB]
Stanovisko k epidemiologickej situácii v meste Galanta ku dňu 5.8.2020
Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Galanta
Dôležité legislatívne zmeny pre podnikateľské subjekty - zrušenie povinnosti predkladania návrhov a nové oznamovacie povinnosti
Epidemiologická situácia v okrese Galanta - jún 2020
Nebezpečné výrobky
Nebezpečný výživový doplnok - MUSCLETECH HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN, kapsuly z USA [PDF, 186kB]
COVID19 - Krízový plán pre potravinárske prevádzky [PDF 331KB]
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)
[PDF 0,5MB]

Opatrenie – Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti [PDF 1,8MB]
Stanovisko UVZSR k organizovaniu pohrebných obradov a o nakladaní s ľudskými pozostatkami počas výskytu ochorenia COVID-19 [PDF 90KB]
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
účinnosť od 24.03.2020 - OLP/2731/2020[PDF 1,12MB]

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
Letáky: Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

zobraziť ďalšie články

Usmernenie ÚVZSR k výkonu ŠZD a ÚK k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania
[PDF, 91kB]

Aktivity a činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR pre zdravie občanov

Dotazník - kvalita vody na kúpanie

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republik

Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti, pomôže nám to pri znižovaní zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR) zbiera v rámci prebiehajúcej kúpacej sezóny prostredníctvom anonymného dotazníka na webe údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach súvisiacich s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, a to na prírodných vodných plochách a kúpaliskách Čítať celý článok....


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Kategória práce 2 - linkna webstránku ÚVZSR

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

Usmernenie HH SR - VNN PDF 277KB
Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike
usmernenie hlavného hygienika SR
[PDF 637KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]