Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Aktuality


Aktuality


Nový portál úradov verejného zdravotníctva

Svetový deň bez tabaku 2023

22.05.2023

CINDI - Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR

08.05.2023

Máj je mesiacom povedomia o rakovine kože

08.05.2023

Svetový deň zdravia 2023

11.04.2023

Svetový deň obezity 2023- Svetový deň obezity 2023-výsledky regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže pre základné školy

06.04.2023

Svetový deň vody 2023

17.03.2023


EPIKETA: Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19 [PDF, 221kB]

Seniori a ochorenie COVID-19 - Čo je dobré vedieť [PDF, 141kB]

Odporúčanie pre zamestnávateľov pri prevencii COVID – 19 na pracovisku [PDF, 156kB]

Rúška vo výchovno-vzdelávacom procese - stanovisko ÚVZ SR [PDF, 115kB]

Stanovisko UVZSR k organizovaniu pohrebných obradov a o nakladaní s ľudskými pozostatkami počas výskytu ochorenia COVID-19 [PDF 90KB]

ÚVZ SR: Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách [PDF, 200kB]

Svetový deň obezity 2023

03.03.2023

14.november Svetový deň diabetu

11.11.2022

Informačné plagáty ku kúpaniu, zdravotná výchova pre návštevníkov akvaparkov a kúpalísk

02.06.2022

26. jún Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu

20.05.2022

Svetový imunizačný týždeň 2022

26.04.2022

Svetový deň vody 2022 – podzemná voda

15.03.2022

Svetový deň boja proti besnote – pozor na besnotu pri cestovaní do zahraničia

28.09.2021

Svetový deň Alzheimerovej choroby – september 2021

17.09.2021

Ako podporiť duševné zdravie starších ľudí počas pandémie COVID-19

11.08.2021

Vyjadrenie a záverečné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante k článku [15.7.2021]
„PRÁVE TERAZ: Výzva občanom – skontrolujte si vodu z verejného vodovodu, ktorú idete piť. Bol v nej objavený takýto červík“ zverejnenom na stránke www. seredonline.sk

09.07.2021


Letný manuál prevencie počas horúčav [PDF, 236kB]

18.06.2021

Svetový deň bez tabaku 2021

31.05.2021

Seniori a ochorenie COVID-19 - Čo je dobré vedieť [PDF, 141kB]

22.10.2020

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

15.10.2020

Stanovisko k epidemiologickej situácii v meste Galanta ku dňu 5.8.2020

10.08.2020

Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Galanta

10.08.2020

Dôležité legislatívne zmeny pre podnikateľské subjekty - zrušenie povinnosti predkladania návrhov a nové oznamovacie povinnosti

Stanovisko UVZSR k organizovaniu pohrebných obradov a o nakladaní s ľudskými pozostatkami počas výskytu ochorenia COVID-19 [PDF 90KB]

23.03.2020

Kroky prijímané hlavným hygienikom SR v súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCoV

24.01.2020

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne – mesto Wuhan spôsobenej novým druhom koronavírusu [PDF, 206kB]

10.01.2020

Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva"

10.01.2020

Školské tašky a ich vplyv na posturálne zdravie [PDF 1,24MB]

11.12.2019


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


COVID-19


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]