Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Aktuality » Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Galanta

Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Galanta

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante eviduje za obdobie od 1.7. do 31.7.2020 v okrese Galanta 16 pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 (15 bezpríznakových prípadov a 1 ochorenie respiračnej formy). Pozitívne osoby boli okamžite izolované. Protiepidemické opatrenia boli zamerané na vyhľadávanie kontaktov. Bolo vykonaných 70 testov a v 53 prípadoch nariadená karanténa. Bol zaevidovaný 1 rodinný výskyt, kde ochorela staršia žena a v ohnisku nákazy boli vyhľadané 3 bezpríznakové prípady. Boli hlásené aj ochorenia z niektorých firiem v okrese Galanta. Cestovateľská anamnéza bola v 1 prípade (Chorvátsko), importovaných bolo 5 prípadov, (Ukrajina 4, Srbsko 1).

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovanie do regiónov Katalánsko, Aragónsko a Navarra v Španielsku a regiónu Zagreb a Vukovarsko-sriemska župa v Chorvátsku. V týchto oblastiach sa zhoršila v ostatnom období epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia COVID-19. Vo statných regiónoch Španielska a Chorvátska je epidemiologická situácia dobrá a obe krajiny v súčasnosti zostávajú na zozname menej rizikových krajín v opatrení ÚVZ SR.

Vyzývame ľudí, aby boli v čase stále prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19 zodpovední voči sebe a okoliu a brali situáciu vážne a dodržiavali opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčané postupy regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. Stále je potrebné správať sa zodpovedne a dbať na účinné hygienické opatrenia, ako je dôkladné umývanie rúk, sociálny odstup od cudzích osôb, respiračná hygiena, nosenie rúšok v interiéroch, v preplnených priestoroch, vo verejnej hromadnej doprave, na miestach s vyššou koncentráciou ľudí a podobne.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]