Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Aktuality » Stanovisko k epidemiologickej situácii v meste Galanta ku dňu 5.8.2020

Stanovisko k epidemiologickej situácii v meste Galanta ku dňu 5.8.2020

V čase od 30.7.2020 k danému dátumu sme zaevidovali v meste Galanta zvýšený výskyt pozitívnych osôb - 12 pozitívnych osôb, z toho 10 osôb je ubytovaných v dvoch ubytovniach v meste , 2 osoby boli izolované v domácnostiach v meste. Nasledujúci deň boli dve pozitívne osoby izolované samostatne v domácnosti na základe laboratórneho vyšetrenie vyradené z evidencie pozitívnych osôb. 9 pozitívnych osôb z ubytovne pracuje v dvoch väčších firmách v okrese Galanta, avšak na ubytovni, kde tieto pozitívne osoby trvalo bývajú, sú ubytované osoby pracujúce v 4 firmách v Galante a okolí. Nakoľko na ubytovni dochádzalo ku kontaktom pozitívnych a ostatných ubytovaných , pristúpili sme k plošnému testovaniu všetkých ubytovaných osôb na ubytovni vrátane zamestnancov agentúry sprostredkujúcej zamestnanie – bolo otestovaných spolu 53 osôb na ubytovni a 7 zamestnancov agentúry. Keďže riziko nakazenia sa sme vyhodnotili ako vysoko pravdepodobné, všetkým ubytovaným bolo nariadená karanténa, čiže 5.8.2020 bola karanténa nariadená 60-tim osobám v kontakte s pozitívnymi osobami. Testovanie prebiehalo 5.8.2020, výsledky sme obdržali v nasledujúcich dňoch. Opakované testovanie osôb v kontakte s pozitívnymi prípadmi je naplánované v 33. kalendárnom týždni. Nakoľko existovalo reálne riziko rozšírenia sa ochorenia medzi zamestnancov 4 väčších firiem v Galante a okolí ( v týchto firmách pracuje niekoľko sto zamestnancov), zároveň aj medzi ich rodinných príslušníkov a tým aj medzi obyvateľov mesta, RÚVZ Galanta odporučilo mestu Galanta zrušiť plánované hromadné kultúrne akcie. K námietkam niektorých osôb, že sa jedná o cudzincov, RÚVZ Galanta podotýka, že aj keď medzi pozitívnymi osobami sa nachádzajú cudzí štátni príslušníci pracujúci v SR, tieto osoby sa dlhodobo zdržiavajú na území mesta Galanta a naposledy vycestovali do domovskej krajiny pred niekoľkými mesiacmi, čiže k ich nakazeniu došlo na území SR.

RÚVZ Galanta je orgánom na ochranu zdravia ľudí a má vo svojej kompetencii v spolupráci s miestnymi samosprávnymi orgánmi prijímať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov, nemá však kompetencie prijímať akékoľvek opatrenia v oblasti ekonomickej.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]