Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Voľné štátnozamestnanecké miesta na RÚVZ so sídlom v Galante sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výberové konanie vyhlasuje RÚVZGA prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli https://open.slovensko.sk , ktorý umožňuje uchádzačovi o štátnu službu elektronické prihlásenie sa na ním zvolené vyhlásené výberové konanie.


PONUKA PRÁCE č.1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante oznamuje, že prijme na voľné pracovné miesto:

Bez výberového konania na vedľajší pracovný pomer na skrátený úväzok v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov na pracovnú pozíciu technicko-hospodársky pracovník na oddelení osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti.

Požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru

Miesto výkonu práce:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

Prax:
- minimálne 2-3 roky v obore – spracovanie miezd
- prax so softwérom Human

Odmeňovanie:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nástup: ihneď

Výhody: zaujímavá práca v príjemnom kolektíve

Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. Ivan Szolga, vedúci osobného úradu a technicko-hospodárskych činností, tel. č. 031/7838007 alebo tel. č. 031/7838005

V Galante dňa 03.03.2023

Mgr. Ivan Szolga v.r.
vedúci OÚaTHČRegionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]