Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Kontaky

Kontakty

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante

Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

Tel.:   031/ 780 32 21, 031/ 780 67 25

email: ruvzga@uvzsr.sk


regionálna hygienička:  MUDr. Iveta Šuleková

zástupca RH:  Ing. Katarína Adamkovičová

vedúci osobného úradu:  
Tel.:  031/ 783 8011
Služ.mob.:  0904 346 064
Tel.:  031/ 783 8012
Služ.mob.:  0918 560 905
Tel.:  031/ 783 8007

Číslo telefónu: E-mail:

sekretariát, podateľňa
031/ 780 32 21

Epidemiológia

vedúci oddelenia
031/ 783 8011
031/ 780 67 25
oddelenie epidemiológie
031/ 783 8018
031/ 783 8017
031/ 783 8016

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

vedúci oddelenia
0918 560 905
031/ 783 8012
031/ 780 67 25
oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
031/ 783 8013
031/ 783 8014
031/ 783 8015

Hygiena životného prostredia a zdravia

vedúci oddelenia
0911 360 623
031/ 783 8021
031/ 780 67 25
oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
031/ 783 8022
031/ 783 8023

031/ 783 8036

Hygiena výživy a predmetov bežného používania

vedúci oddelenia
0911 764 048
031/ 783 8031
031/ 780 67 25
oddelenie hygieny výživy a predmetov bežného používania
031/ 783 8025
031/ 783 8032
031/ 783 8034

Hygiena detí a mládeže

vedúci oddelenia
0915 933 017
031/ 783 8027
031/ 780 67 25
oddelenie hygieny detí a mládeže
031/ 783 8028

Podpora zdravia a výchova k zdraviu

vedúci oddelenia
031/ 783 8008
oddelenie podpory zdravia
031/ 783 8004

Osobný úrad

vedúci osobného úradu
031/ 783 8007
031/ 783 8005

Hospodársko-technické činností

oddelenie hospodársko-technických činností
031/ 783 8005
finančná učtáreň
031/ 783 8006

Správca počítačovej siete, webmaster

031/ 783 8030


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]