Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Očkovanie v Slovenskej republike

Očkovanie v Slovenskej republike

www.uvzsr.sk/kalendar/index.htmlOčkovací kalendár na rok 2020

Chráňme sa očkovaním: ÚVZ SR spustil web na podporu významu očkovania detí [PDF 250MB]

BEXSERO - vakcína proti meningokokom séroskupiny B [11.07.2019]

Očkovací kalendár na rok 2019 [PDF, 833kB]

Fakty a mýty o očkovaní [16.04.2014]

Užitočné informácie o očkovaní [16.04.2014]

Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2014 [PDF, 37kB]

Zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákazOčkovanie je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najúčinnejším preventívnym opatrením, ktoré je schopné zabrániť rozvoju viacerých závažných infekčných ochorení ohrozujúcich predovšetkým deti ale aj dospelých. Bez preháňania sa dá povedať, že vo svete očkovanie každý rok zachráni život niekoľkým miliónom detí a dospelých, a je teda logické, že sa rozšírilo do všetkých krajín.

V našej republike sa očkovanie vykonáva od päťdesiatych rokov minulého storočia a vďaka vysokému stupňu preočkovanosti populácie je výskyt prenosných ochorení relatívne nízky. To, že sa tieto ochorenia u nás vyskytujú len vzácne neznamená, že je možné prestať očkovať. V posledných rokoch sa u nás objavili niektoré dovtedy takmer neznáme ochorenia. Väčšinou sa jednalo o tzv. zavlečené infekcie "dovezené" zo zahraničia. V dôsledku vysokého stupňa preočkovanosti našej populácie nedošlo k ich rozšíreniu a k epidémiám. Tomuto javu sa hovorí kolektívna imunita - pri zavlečení infekcie z cudziny nedôjde k jej rozšíreniu, i keď nie je očkovaná celá populácia (preočkovanosť nie je nikdy stopercentná). Dôležité je, aby väčšina populácie (predovšetkým deti) mala dostatočné množstvo obranných látok, aby sa takýmto náhodným infekciám dokázala ubrániť, a aby nedochádzalo k úmrtiam alebo k invalidizácii postihnutých

Ako je organizované očkovanie v Slovenskej republike ? Všetky druhy očkovania sú rozdelené do nasledujúcich skupín:


Zásady správneho očkovania:


Očkovanie sa prakticky vykonáva v ambulancii detského lekára alebo lekára pre dospelých, okrem očkovania proti tuberkulóze, ktoré sa vykonáva na novorodeneckom oddelení v prvých dňoch po narodení dieťaťa. Očkovanie osôb cestujúcich do cudziny zabezpečujú tiež detský lekári a lekári pre dospelých okrem očkovania proti žltej zimnici, besnote a japonskej encefalitíde.


MUDr. Iveta Šuleková
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]