Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Očkovanie v Slovenskej republike » Fakty a mýty o očkovaní

Fakty a mýty o očkovaní

V poslednom období možno na Slovensku pozorovať nárast antivakcinačných aktivít, alebo odmietanie očkovania rodičmi detí, ktoré majú byť povinným očkovaním chránené. Vlnu protiočkovacích postojov vyvolali informácie o škodlivosti očkovania. Verejnosť už zabudla na závažné dopady ochorení, proti ktorým sa v súčasnej dobe očkuje. Veľmi citlivo vníma akékoľvek komplikácie súvisiace s očkovaním a veľa rodičov začína považovať očkovanie za nebezpečné. Antivakcinačné publikácie zdravotníckych pracovníkov vyvolávajú na prvý pohľad dojem, že ide o vedecký prístup. Je tu uvádzaný rad pravdivých faktov, ale informácie sa obmedzujú iba na vedľajšie účinky očkovania. Citácie literatúry sú neúplné, často falošné, dochádza k vedomej manipulácii s faktami a číslami a k vynechávaniu súvislostí.
Medzi najčastejšie argumenty odmietačov očkovania patrí :

Očkovanie je nepochybne zásah do organizmu. Môže mať celý rad očakávaných, alebo nezvyčajných reakcií. U určitého percenta očkovaných vznikajú nežiaduce reakcie, ktoré môžu byť miestne (začervenanie, bolestivosť, opuch v mieste vpichu, zdurenie regionálnych lymfatických uzlín) alebo celkové ( zvýšená telesná teplota, malátnosť, celková slabosť, únava). Imunitný systém dieťaťa je plne schopný odpovedať na milióny antigénových podnetov. Vďaka novým technológiám sa imunologická záťaž významne znižuje. V súčasnosti aplikovaných 10 vakcín obsahuje okolo 100 antigénov v porovnaní s 3500 antigénmi obsiahnutých v 7 vakcínach aplikovaných v roku 1980. Nevýhodou očkovania je fakt, že dorástla generácia matiek ale aj zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa nikdy nestretli s infekčnými ochoreniami, proti ktorým sa očkuje, preto sa ich neobávajú, no viac sa obávajú možných vedľajších účinkov očkovania.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]