Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie


Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia - Koncepcia


Vedúca oddelenia:
Ing. Katarína Adamkovičová
tel.:031/780 67 25, 031/78 33 316
Oddelenie tel.:
031/78 33 316
031/78 33 317
031/78 33 318
e-mail:

Preventívne pracovné lekárstvo je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá:

Náplň práce:

Metódy práce:

Na zabezpečenie štátneho zdravorného dozoru sa uplatňujú metódy posúdenia podmienok práce a pracovného prostredia a vypracovania podkladov pre vydávanie rozhodnutí orgánov na ochranu zdravia ( t.j. pokyny, posudky, nariadenia ). V prípade neplnenia opatrení sa spracovávajú podklady pre uplatnenie sankčných metód (pokuty, zákazky činnosti, prevádzky, výroby, spracovávania a pod. ).

Na usmernenie ochrany a podpory zdravia a zvyšovania zdravotného vedomia sa používajú metódy: individuálnej a skupinovej výchovy ku zdraviu, konzultácií, poradenstva, školení, publikačné a prednáškové aktivity.

Na objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia sa používajú:

Na hodnotenie zdravotnýhc rizík a zdravotného stavu sa používajú metódy:


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]