Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » O nás » Cenník služieb

Cennik služieb

Pol. číslo Druh služby
01 Odber vzoriek potravín, pitných vôd, vôd na kúpanie (bez stanovenia terénnych ukazovateľov), vonkajšieho prostredia (stery), pracovného prostredia, vrátane doručenia vzoriek do laboratória, administratívnych prác a nákladov na dopravu
za prvú začatú hodinu výkonu 10,00
za každú ďalšiu začatú polhodinu výkonu 5,00
02 Odber vzoriek vôd na kúpanie, stanovenie terénnych ukazovateľov (teplota vody, voľný a viazaný chlór), vrátane nákladov na chemikálie, doručenia vzoriek do laboratória, administratívnych prác a nákladov na dopravu
za prvú začatú hodinu výkonu 11,00
za každú ďalšiu začatú polhodinu výkonu 5,50
03 Odborné konzultácie za každú aj začatú hodinu výkonu 50,00
04 Jazda motorovým vozidlom s vodičom, 1 km s výnimkou položiek 01, 02 0,40
05 Prirážka k cene za zhotovenie diela v skrátenom termíne 1,5 násobok základnej ceny
06 Poštové poplatky sa fakturujú podľa cien pošty platných v čase poskytnutia služby
07 Sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodom prístupe k informáciám
-iba materiálové náklady súvisiace s poskytnutím informácie
nosiče dát - CD 0,25
obálky - A6 0,01
obálky - A5 0,03
obálky - A4 0,06
rozmnožovanie A4 - jednostranne 0,06
rozmnožovanie A4 - obojstranne 0,09
rozmnožovanie A3 - jednostranne 0,13
rozmnožovanie A3 - obojstranne 0,19
08 Prenájom zasadacej miestnosti úradu 20,00 € /hod.

Úrad nie je platiteľom DPH.

Cenník služieb RÚVZ so sídlom v Galante [PDF, 162kB]


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]