Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Otvorené dáta

Otvorené dáta zo zdrojov RÚVZ so sídlom v Galante


Portál otvorených dát SR vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie , ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti.

Otvorené dáta zo zdrojov RÚVZ so sídlom v Galante

1. Objednávky

Výber základných údajov o aktuálnych objednávkach zverejňovaných podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zdroj: ekonomický systém úradu

Aktualizácia: priebežná aktualizácia

Dataset: Objednávky tovarov a služieb RÚVZ Galanta


2. Faktúry

Výber základných údajov o aktuálnych objednávkach zverejňovaných podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zdroj: ekonomický systém úradu

Aktualizácia: priebežná aktualizácia

Dataset: Faktúry za tovary a služby RÚVZ Galanta

3.Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

Evidencia osôb, ktorým regionálny Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vydal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Zdroj: register odborne spôsobilých osôb vedený RÚVZGA

Aktualizácia: priebežná aktualizácia

Dataset: Register odborne spôsobilých osôb - voda, vodovody

4.Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách

Evidencia osôb, ktorým regionálny Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vydal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Zdroj: register odborne spôsobilých osôb vedený RÚVZGA

Aktualizácia: priebežná aktualizácia

Dataset: Register odborne spôsobilých osôb - voda, umelé kúpaliská

5.Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Evidencia osôb, ktorým regionálny Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vydal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Zdroj: register odborne spôsobilých osôb vedený RÚVZGA

Aktualizácia: priebežná aktualizácia

Dataset: Register odborne spôsobilých osôb - starostlivosť o ľudské telo

6.Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Evidencia osôb, ktorým regionálny Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vydal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Zdroj: register odborne spôsobilých osôb vedený RÚVZGA

Aktualizácia: priebežná aktualizácia

Dataset: Register odborne spôsobilých osôb - potraviny a pokrmy
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]