Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Platené služby

Platené služby


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (ďalej len RÚVZ Galanta) poskytuje nad rámec kontrolnej činnosti fyzickým a právnickým osobám (ďalej len objednávateľ) svoje odborné služby vyplývajúce zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v rámci platenej služby.
RÚVZ Galanta zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti (územie okresu Galanta) vyšetrenie vzoriek vôd pitných a vôd na kúpanie.

Poskytovaná služba pozostáva z nasledovných činností:


Cena výkonov je stanovená na základe Cenníku platených služieb RÚVZ so sídlom v Trnave (k dispozícii na stránke RÚVZ Trnava: Cenník_2020.pdf) a Cenníku služieb RÚVZ so sídlom v Galante.

Orientačná cena za rozbor vzorky pitnej vody s vyhodnotením:

minimálny rozsah:
104,50 € + cena určená v závislosti na čase strávenom v teréne (10 € za prvú začatú hodinu výkonu a 5 € za každú ďalšiu začatú polhodinu)– v cene je započítaná doprava na miesto odberu, doprava do laboratória, administratívne práceRÚVZ nie je platiteľom DPH.

Odber a vyšetrenie vzoriek vôd sa realizuje na základe písomnej žiadosti adresovanej na:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante
ul. Hodská 2352/62
924 81 Galanta

Dokumenty na stiahnutie:


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]