Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Vzory prevádzkových poriadkov

Vzory prevádzkových poriadkov 1. Vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia [DOC, 39kB]
 2. Vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia [DOC, 59kB]
 3. Vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo [DOC, 62kB]
 4. Vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti [DOC, 61kB]
 5. Vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti [DOC, 79kB]
 6. Vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež [DOC, 61kB]
 7. Vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež [DOC, 86kB]
 8. Vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa [DOCX, 35kB]
 9. Vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat [DOCX, 24kB]
 10. Vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy [DOCX, 93kB]
 11. Vzor prevádzkového poriadku poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy H a P vety, výstražné symboly) [DOC, 155kB]
 12. Vzor prevádzkového poriadku poriadku pre prácu s expozíciou azbestu [DOCX, 21kB]
 13. Vzor prevádzkového poriadku poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom [DOCX, 21kB]
 14. Vzor prevádzkového poriadku poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu [DOCX, 20kB]
 15. Vzor prevádzkového poriadku poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou [DOCX, 20kB]
 16. Vzor prevádzkového poriadku poriadku pre prácu s expozíciou hluku [DOCX, 20kB]
 17. Vzor prevádzkového poriadku poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom [DOCX, 21kB]
 18. Vzor prevádzkového poriadku poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu [DOCX, 20kB]
 19. Vzor prevádzkového poriadku poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom [DOCX, 20kB]
 20. Vzor prevádzkového poriadku poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám [DOCX, 19kB]


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]