Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Podanie žiadosti

Informácie pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska


Procesná mapa RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky [PDF, 226kB]

Zoznam právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky [PDF, 260kB]


Zariadenia spoločného stravovania:

Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania [PDF, 255kB]
Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania [PDF, 339kB]


Zariadenia starostlivosti o ľudské telo:

Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo[PDF, 308kB]
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo [PDF, 324kB]
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SAUNA [PDF, 303kB]
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo- SOLÁRIUM [PDF, 308kB]


Zariadenia pre deti a mládež - škola:

Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola [PDF, 307kB]
Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež – škola [PDF, 212kB]


Vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia RÚVZGA:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva [PDF, 252kB]

Vzor žiadosti o vydanie záväzného stanoviska RÚVZGA:

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva [PDF, 238kB]
Vzory prevádzkových poriadkov

Spôsob úhrady správneho poplatkuRegionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


COVID-19


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]