Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

www.uvzsr.sk


COVID-19

COVID19 kontakty - RÚVZ v Galante(odpovede na otázky v pracovnom čase od 8.00 - do 15.00 hod):

Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19:
RÚVZ Galanta v záujme zlepšenia dodržiavania opatrení pomocou kontrol zriadil mailovú adresu na nahlásenie porušenia protiepidemických opatrení COVID – 19.
E-mail: ga.porusovanieopatreni@uvzsr.sk

Nové informácie a odporúčania nájdete na stránkach:


Novinky


Nový portál úradov verejného zdravotníctva

Voľné pracovné miesto - RÚVZGA

31. máj Svetový deň bez tabaku 2023
CINDI - Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR
Máj je mesiacom povedomia o rakovine kože
Svetový deň zdravia 2023 / Deň otvorených dverí
Svetový deň obezity 2023- Svetový deň obezity 2023-výsledky regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže pre základné školy
Epidemiologická situácia v okrese Galanta - marec 2023
Nebezpečné kozmetické výrobky
Súťažné výkresy - Svetový deň obezity 2023 - celoslovenská súťaž pre triedy základných škôl
Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení)
Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR - 24.2.2022 [PDF 282KB]
Vplyv solárií na zdravie / leták / brožúra
Príručky správnej praxe
Informačný materiál základných požiadaviek na príručky a usmerňujúci dokument Európskej komisie, ktorý napomáha podnikom k zavádzaniu zásad správnej hygienickej praxe HACCP s prepojením na zoznam schválených národných príručiek dostupných na portáli Európskej komisie - [odkaz na portál ÚVZSR]

EPIKETA: Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19 [PDF, 221kB]

Ako podporiť duševné zdravie starších ľudí počas pandémie COVID-19
ÚVZ SR: Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách [PDF, 200kB]
Seniori a ochorenie COVID-19 - Čo je dobré vedieť [PDF, 141kB]
Odporúčanie pre zamestnávateľov pri prevencii COVID – 19 na pracovisku [PDF, 156kB]
Rúška vo výchovno-vzdelávacom procese - stanovisko ÚVZ SR [PDF, 115kB]
Stanovisko UVZSR k organizovaniu pohrebných obradov a o nakladaní s ľudskými pozostatkami počas výskytu ochorenia COVID-19 [PDF 90KB]
Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
Letáky: Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

zobraziť ďalšie články

Usmernenie ÚVZSR k výkonu ŠZD a ÚK k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania
[PDF, 91kB]

Aktivity a činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR pre zdravie občanov

Dotazník - kvalita vody na kúpanie

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republik

Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti, pomôže nám to pri znižovaní zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR) zbiera v rámci prebiehajúcej kúpacej sezóny prostredníctvom anonymného dotazníka na webe údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach súvisiacich s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, a to na prírodných vodných plochách a kúpaliskách Čítať celý článok....


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]