Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie


Zásobovanie okr. Galanta pitnou vodou - Aktuálne informácie


V okrese Galanta z celkového počtu 36 obcí je všetkých 36 obcí zásobovaných vodou z verejných vodovodov.


Na zásobovanie pitnou vodou v našom okrese sa využíva iba podzemná voda, spolu máme v prevádzke 17 vodných zdrojov: 7 vodných zdrojov sa nachádza v katastri obce Jelka a využívajú sa na zásobovanie pitnou vodou prostredníctvom diaľkového systému Jelka - Galanta - Nitra, Jelka - Galanta- Sereď. Ostatné vodné zdroje sa využívajú na zásobovanie obecných alebo lokálnych vodovodov pitnou vodou. V prípade zásobovania troch obcí je voda dodávaná z iného okresu.
Voda z vodného zdroja verejného vodovodu Veľký Grob je technologicky upravovaná z dôvodu zvýšeného obsahu Mn a Fe, v dvoch prípadoch - Vozokany, Tomášikovo vodný zdroj vykazuje prekračovanie medznej hodnoty v ukazovateli mangán, vo Vozokanoch okrem toho hodnota ukazovazeľa Fe kolíše na hranici MH. Zvýšené hodnoty mangánu a kolísanie hodnôt Fe sú spôsobené vplyvom geologického podložia.
Charakter geologického podložia má vplyv aj na kvalitu vodných zdrojov Jelka, kde už niekoľko rokov niektoré zo 7 vodných zdrojov vykazujú zvýšený obsah mangánu. Systém prevádzky vodných zdrojov, množstvo čerpania vody z jednotlivých zdrojov, miešanie vody a dodávka do diaľkového vodárenského systému je v súčasnosti nastavená tak, aby voda na výtlaku z ČS neprekračovala MH mangánu.
Voda dodávaná do vodovodného systému je vo všetkých zdrojoch zdravotne zabezpečená - dezinfekciou na báze chlórových prípravkov (plynný chlór, chlórnan sodný, chlórdioxid- vodné zdroje Jelka).


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]