Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Zásobovanie okr. Galanta pitnou vodou- Tabuľkový prehľad


Zásobovanie okr. Galanta pitnou vodou
Názov vodovodu Prevádzkovateľ Spotrebisko Zdroj vody Dusičnany vo verejnom vodovode (mg/l) Poznámka
Vodovody zásobované pitnou vodou z vlastného vodárenského zdroja
Miestny vodovod Abrahám Obec Abrahám Abrahám vlastný vodný zdroj > 10
Miestny vodovod Hoste Obec Hoste Hoste vlastný vodný zdroj < 10
Miestny vodovod Vozokany Obec Vozokany Vozokany vlastný vodný zdroj < 10 vodný zdroj so zvýšeným obsahom Mn
Miestny vodovod Tomášikovo Obec Tomašíkovo Tomašíkovo vlastný vodný zdroj < 10 vodný zdroj so zvýšeným obsahom Mn
Miestny vodovod Veľký Grob Obec Veľký Grob Veľký Grob vlastný vodný zdroj < 10 technologická úprava vody, Mn, Fe
Miestny vodovod Šalgočka ZsVS,a.s.Nitra Šalgočka vlastný vodný zdroj > 10
Sídliskový vodovod Sereď AQUASPIŠ, Sp. Nová Ves sídlisko v správe Energetika, s.r.o., Sereď 2 vlastné vodné zdroje < 10
Miestny vodovod Šoporňa – m. č. Štrkovec Obec Šoporňa Šoporna – m.č. Štrkovec vlastný vodný zdroj < 10
Miestny vodovod V. Grob – m. č. Tárnok Obec Veľký Grob Veľký Grob –m.č. Tárnok vlastný vodný zdroj > 10
Skupinový vodovod Pusté Sady ZsVS, a. s, OZ Galanta Pusté Sady vodný zdroj Pata > 10
Zemianske Sady
Vodovody zásobované pitnou vodou prostredníctvom diaľkovodu z vodárenského zdroja Jelka, resp. Gabčíkovo
Skupinový vodovod Galanta ZsVS, a. s, OZ Galanta Galanta Jelka > 10
Mostová Jelka > 10
Čierny Brod Jelka > 10
Čierna Voda Jelka > 10
Horné Saliby Jelka > 10
Dolné Saliby Jelka > 10
Matúškovo Jelka > 10
Gáň - m.č. Brakoň Jelka > 10
Skupinový vodovod Sládkovičovo ZsVS, a. s, OZ Galanta Sládkovičovo Jelka > 10
Malá Mača Jelka > 10
Pusté Úľany Jelka > 10
Košúty Jelka > 10
Skupinový vodovod Sereď ZsVS, a. s, OZ Galanta Sereď Jelka > 10
Dolná Streda Jelka > 10
Pata Jelka > 10
Šintava Jelka > 10
Šoporňa Jelka > 10
Váhovce Jelka > 10
Vinohrady n/V Jelka > 10
Skupinový vodovod Veľká Mača ZsVS, a. s, OZ Galanta Gáň Jelka > 10
Veľká Mača Jelka > 10
Skupinový vodovod Kajal ZsVS, a. s, OZ Galanta Kajal Jelka > 10
Topoľnica Jelka > 10
Skupinový vodovod Trstice - Tešedíkovo ZsVS, a. s, OZ Galanta Kráľov Brod Gabčíkovo < 10
Trstice Gabčíkovo < 10
Skupinový vodovod Vlčany ZsVS, a. s, OZ Galanta Vlčany Gabčíkovo < 10
Vodovody zásobované pitnou vodou z vodárenského zdroja Jelka
Miestny vodovod Jelka ZsVS, a. s, OZ Galanta Jelka prívodné potrubie do obce Jelka > 10
Jánovce
Miestny vodovod Veľké Úľany ZsVS, a. s, OZ Galanta Veľké Úľany prívodné potrubie do obce V.Úľany > 10


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]