Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Podľa § 49a Zákona č. 25/206 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejné obstarávanie do 30.06.2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - platná do 30.06.2013


Súhrnná správa za I.štvrťrok 2013 [PDF, 13kB]

Súhrnná správa za II.štvrťrok 2013 [PDF, 13kB]


Súhrnná správa za I.štvrťrok 2012 [PDF, 13kB]

Súhrnná správa za II.štvrťrok 2012 [PDF, 13kB]

Súhrnná správa za III.štvrťrok 2012 [PDF, 15kB]

Súhrnná správa za IV.štvrťrok 2012 [PDF, 14kB]


Súhrnná správa za II.štvrťrok 2011 [PDF, 13kB]

Súhrnná správa za III.štvrťrok 2011 [PDF, 13kB]

Súhrnná správa za IV.štvrťrok 2011 [PDF, 13kB]


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]